Český horolezecký svaz

Český horolezecký svaz (ČHS, anglicky: Czech Mountaineering Association) je spolek sdružující horolezce, sportovní lezce, bouldristy, závodní lezce a skialpinisty, tedy všechny jejichž sportem je zdolávání výšek. Většina členů ČHS se horolezectví a dalším blízkým disciplínám věnuje ve volném čase. Profesionálové jako Adam Ondra patří ve svých disciplínách k absolutní světové špičce.

Posláním ČHS je podporovat všestranný rozvoj horolezeckého sportu a blízkých disciplín (Sportovní lezení, bouldering, skialpinismus, ledolezení/drytooling) a prosazovat a zastupovat zájmy svých členů ve vztahu k jiným horolezeckým organizacím, orgánům ochrany přírody, veřejné správy apod.

ČHS rozvíjí a doporučuje vhodnou horolezeckou metodiku a školí horolezecké instruktory pro potřeby své členské základny. Věnuje se také bezpečnosti lezení a medicínským aspektům horských sportů.

oblast Zbirohy (Český ráj, Skalní věž Král, Normální cestakral_zbirohy

ČHS se prostřednictvím svých vrcholových komisí stará o údržbu skalních oblastí v ČR, zejména o fixní jistící prostředky, sleduje dodržování pravidel lezení a ve spolupráci s orgány ochrany přírody se snaží pomoci zachovat přírodní bohatství zvláště chráněných území (ve kterých se většina populárních skalních oblastí nachází) a udržet a rozšířit možnosti lezení v nich zpravidla nejen pro své členy, ale pro všechny horolezce.1) Prostřednictvím databáze Skály ČR informuje veřejnost o existujících horolezeckých výstupech a aktuálních pravidlech a omezeních horolezecké činnosti. ČHS je členem České unie sportu a Českého olympijského výboru, z mezinárodních organizací členem UIAA, IFSC a ISMF.

Předchůdci ČHS byly starší horolezecké spolky jako Český odbor Slovinského planinského družstva (1897–1914) nebo Klub alpistů československých (KAČs, založen 1924). V 50. letech byl KAČs spolu s dalšími horolezeckými spolky (horolezecký odbor Klubu českých turistů…) a slovenským spolkem IAMES (JAMES) „včleněn“ po různých peripetiích do ČSTV (Československého svazu tělesné výchovy a sportu, od roku 1990 Českého svazu tělesné výchovy) jako Horolezecký svaz.2)3) Po rozdělení Československa v roce 1993, vznikl v České republice Český horolezecký svaz, stále pod Českým svazem tělesné výchovy - od dubna roku 2013 Česká unie sportu, (ČUS).

Sídlo ČHS

Provozní záležitosti spravuje Sekretariát ČHS v Praze, členskou základnu tvoří tradičně horolezecké oddíly a dle novějších stanov také jednotlivci.4)

 • do března 2015 měl sekretariát tři zaměstnance v jedné kanceláři v tribunách na Strahovském stadionu, dříve dva
 • od dubna 2015 má sekretariát sídlo v Donské ulici v Praze 10

Vývoj členské základny

 • 2013:
 • 2014: téměř 14 000 členů, více než 70 % z nich bylo sdruženo v cca 410 oddílech;
 • 2015: 16 500 členů, 2 000 dětí, 381 oddílů a 32 spolků;

Výkonný výbor ČHS

Období Předseda 1. místopředseda 2. místopředseda člen VV člen VV člen VV člen VV poznámky
- Jiří Skandera
2003 Jiří Novák5) Jan Bloudek Alena Čepelková Martin Mellan Dušan Stuchlík Jiří Všetečka Petr Hejtmánek
2005-2007 Alena Čepelková6) Jiří Novák Igor Novák Stanislav Šilhán Pavel Weisser Josef Uherka Soňa Boštíková za Soňu byl v roce 2008 kooptován Václav Širl
2007-2009 Alena Čepelková7) Soňa Boštíková Josef Uherka Stanislav Šilhán Petr Jandík Radek Lienerth JIří Čermák za Soňu Boštíkovou byl v roce 2008 kooptován Václav Širl, za Radka Lienertha Petr Resch. Po úmrtí Stanislava Šihlána v listopadu 12008 poklesl počet členů VV pod stanovami přípustný počet, na mimořádné VH v lednu 2009 byl zvolen nový VV v čele se Zdeňkem Hrubým
2009-2012 Zdeněk Hrubý Jan Bloudek Petr Resch Zbyšek Česenek Jiří Čermák Vladimír Wolf Josef Uherka Výbor zvolený na mimořádné VH8) byl potvrzen řádnou Valnou hromadou, která schválila rozpočet9) a prolomila dosavadní zákaz používání magnezia na pískovcových skalách
2012-2014 Zdeněk Hrubý Jan Bloudek Petr Resch Karel Berndt Jiří Šťastný Jan Zozulák Andrzej Kurowski Zdeněk Hrubý zemřel 8. srpna 2013
2014-2015 Jan Bloudek Pavel Žamberský Petr Resch Karel Berndt Šimon Budský Andrzej Kurowski Jan Zozulák Pavel Žamberský odstoupil z funkce
2015-2017 Jan Bloudek Šimon Budský Petr Resch Karel Berndt Radan Keil Andrzej Kurowski Jan Zozulák odstoupil z funkce k 23. květnu 2015

Valná hromada ČHS

 • 28. března 2004
 • 20. března 2005: volební
 • 29. března 2008
 • 31. ledna 2009: mimořádná volební
 • 24. března 2012: volební
 • 22. března 2014: volební, registrováno 12 486 členů, přítomno (zastoupeno) 3 010 členů, splněna podmínka 20 %
 • 21. března 2015: doplňující volby, 13 549 registrovaných členů, minimálních 20 % hlasů je 2 710, zastoupeno 3 820 členů
 • 19. března 2016

Revizní komise

Disciplinární komise

Odborné komise

 • Centrální vrcholová komise (CVK), předseda Karel Berndt, předchůdce Vladimír Volf
 • Historická komise, předseda Jiří Novák
 • Komise Alpinismu, předseda Jan Zbranek
 • Komise mládeže
 • Komise soutěžního lezení, předseda Tomáš Binter st.
 • Komise soutěžního ledolezení, předseda Slávek Matuška
 • Komise tradičního skialpinismu, předseda Jan Pala
 • Komise závodního skialpinismu, předseda Pavel Jirsa
 • Lékařská komise, předsedkyně MUDr. Jana Kubalová
 • Metodická komise, předseda Jiří Vogel

Organizace závodů

ČHS

Mezinárodní

dříve

Literatura

 • Ročenka ČHS (2009-)

Externí odkazy


2)
Dieška Ivan a kol.: Horolezectvo encyklopedia; 1. vydání; Bratislava Šport 1989, 354 stran; ISBN 80-7096-015-9
5)
http://www.lezec.cz/clanky.php?xtem=&key=1145 Lezec.cz: Valná hromada ČHS 2003]
6)
http://www.lezec.cz/clanky.php?xtem=&key=3780 Lezec.cz: Alena Čepelková zvolena předsedkyní ČHS]
 • český_horolezecký_svaz.txt
 • Poslední úprava: 07. 02. 2018 - 04:56
 • (upraveno mimo DokuWiki)