Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

horolezecké_lano   35 - počet výskytů
. Jsou využívána i pro [[slanění]] (sestup pomocí lana) v místech, kde nelze použít klasický sestup z vý... . skalní (nebo jinou) stěnou. Dnešní horolezecká lana jsou zhotovena z [[polyamid]]u, který má výborné ... vznikají při zachycení pádu lezce. Tzv. dynamická lana jsou konstruována jako pletená s jádrem a opletem... 5-6)) ==== Podle pružnosti ==== * **Dynamická lana** – jejich stěžejním faktorem je [[průtažnost]] (
statické_lano   16 - počet výskytů
namické lano|horolezeckým (dynamickým) lanům]] se lana statická vyznačují sníženou průtažností, která je... řství a ve [[speleoalpinismus|speleoalpinismu]]. Lana jsou označována podle [[ČSN]] EN 1891 jako „Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem“. Podle této [[norma|normy]] ... minimální [[pevnost (fyzika)|pevnost]] je 18 kN. Lana typu B jsou většinou menších průměrů, vyžadují vě
slaňování   6 - počet výskytů
é lano|horolezeckém laně]]. Slaňovat lze opásáním lana kolem těla (tzv. [[Dülferův sed]]) nebo pomocí te... (vytvářená slaňující osobou) - tah za volný konec lana za brzdou **e** … konstanta - základ přirozených... garitmů **f** … koeficient tření mezi materiálem lana a materiálem kulatého (brzdného) předmětu **α** … úhel opásání - kontakt lana s brzdným předmětem Brzdnou sílu a tím i rychlo
poloviční_lodní_smyčka   6 - počet výskytů
sama o sobě nedrží, pouze třením brzdí posouvání lana. Při spouštění lezce nebo při slaňování výrazně k... t jak při použití [[Horolezecké lano|jednoduchého lana]], [[Horolezecké lano|dvojitých lan]], tak i [[Ho... a naopak * propíchnutím oka smyce volným koncem lana ve směru druhého konce lana dostaneme [[liščí smyčka|liščí smyčku]] ===== Výhody ===== * Při střída
osmičkový_uzel   5 - počet výskytů
, s výjimkou použití coby koncového uzlu na konci lana, častěji se používá **osmičkové oko**. Slouží nej... na [[lano]] nebo ke kotvení u staticky použitého lana (např. při záchranářství, [[výškové práce|výškový... uzlů lze pomocí tzv. osmičkové spojky spojit dvě lana k sobě. Proti ostatním uzlům způsobuje menší snížení nosnosti lana (asi 55-60 % pevnosti samostatného lana). Díky sy
blokant   5 - počet výskytů
e]]). Většina typů je určena pro pletená textilní lana ze syntetických vláken o průměru cca 8 - 13 mm. N... síkův uzel|Prusíkových uzlů]]. Z hlediska sevření lana se využívají různé konstrukce. Palec může být tvo... ch blokantů musí zabraňovat nežádoucímu vypadnutí lana (pojistka, konstrukční uzavření atp.) a splňovat ... Místo předchozího postupu, vyžadujícího zatížení lana za účelem snadného automatického posunovaní spodn
lano   5 - počet výskytů
vláken vesměs kratší délky než je celková délka lana. Pevnost a vlastnosti lana jsou dány jak pevností jednotlivých vláken, tak jejich vzájemnou soudržnost... ělství, lesnictví, vojenství atd. apod. Speciální lana se užívají pro různé sportovní a rekreační činnosti. Velmi významná jsou také lana horolezecká. ===== Související články ===== *
slaňovací_osma   4 - počet výskytů
a rychlejších slaněních se osma zahřívá – třením lana se vytváří teplo. Slaňovací osma lano nemůže přet... , ale může se spálit slaňující při snímání osmy z lana po dokončeném slanění. Někteří výrobci opatřují p... v. kyblíků nemá dostatečnou brzdicí sílu při tahu lana přímo dolů, proto je třeba aby ze stanoviště šlo ... rotože dovoluje nejrychlejší a nejhladší podávání lana. Vynálezcem slaňovací osmy je německý horolezec
horolezectví   4 - počet výskytů
* [[bouldering]], lezení bez [[horolezecké lano|lana]] obvykle nízko nad zemí * [[sportovní lezení]]... kt, Red point** (//RP//) – lezec je jištěn pomocí lana zdola, začíná pod cestou bez připravených [[expre... **Pink point** (//PP//) – lezec je jištěn pomocí lana zdola, v jistících bodech už jsou nacvakány expre... R nebo Red circle, RC//) – lezec je jištěn pomocí lana shora, které prochází jištěním nad lezcem. Ten se
pádový_faktor   4 - počet výskytů
[[délka|délkou]] pádu lezce //H// a činnou délkou lana – délkou lana, které absorbuje [[energie|energii]] pádu //L//. **f = H/L** Veličina je velmi důležitá... or]] * [[http://www.off-limits.cz/teorie/pad-do-lana/|Off-limits.cz, Pád do lana]] ===== Wikipedie ===== * [[wpcs>Pádový faktor]] {{tag>"Horolezectví"}
expreska   4 - počet výskytů
set**, slangově i **preska**). Slouží ke spojení lana a [[jistící bod|jistícího bodu]] při [[horolezect... noduché karabiny. Výhodou je větší volnost pohybu lana, menší tření v jistícím bodě a oproti dvěma karab... ámku je právě snaha usnadnit zapínání („cvakání“) lana. Délka smyčky může být různá, obvykle podle potř... házelo k co nejmenšímu nárůstu tření při průchodu lana skrz jištění. Spojovací smyčka může být z různých
bouldering   2 - počet výskytů
uh [[horolezectví|lezení]] provozovaný bez [[lano|lana]] na malých skalních blocích nebo nízkých skalách... je jištění další osobou. Přitom neprobíhá pomocí lana a jistící techniky jako v horolezectví, ale jisti
prusíkův_uzel   2 - počet výskytů
bo [[popruh]]u navinutého kolem silnějšího [[Lano|lana]]. Je důležitý v [[horolezectví]], kde slouží jak... tech, například turistice, k vypnutí provazu nebo lana. Uzel je pojmenován po rakouském profesorovi čes
stupnice_obtížnosti_horolezectví   2 - počet výskytů
ávat úseky tohoto stupně ještě bez použití [[lano|lana]]. * **IV** – //Těžké// – Na tomto stupni začín... á** Strmý skalní terén. Umělým jištěním ( ocelová lana, kramle, kolíky, žebříky) je opatřena převážná čá
lodní_smyčka   2 - počet výskytů
grigri   2 - počet výskytů
kruh_pískovcový   1 - počet výskytů
buildering   1 - počet výskytů
speleoalpinismus   1 - počet výskytů
karabina   1 - počet výskytů
zajištěná_cesta   1 - počet výskytů
ledovcový_šroub   1 - počet výskytů
borhák   1 - počet výskytů
pískovcové_lezení   1 - počet výskytů
sedací_úvaz   1 - počet výskytů
slaňovací_brzda   1 - počet výskytů
umělá_stěna   1 - počet výskytů