Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Odpovídající stránky:

horolezecké_lano   28 - počet výskytů
====== Horolezecké lano ====== [{{ wp:horolezecke_lano.jpg?150|Jednoduché horolezecké lano průměru 9.8 mm od firmy Lanex [[wm>Horolezecké lano.jpg|Horolezecké lano]]}}] **Horolezecké [[lano]]**
lano   13 - počet výskytů
====== Lano ====== Lano je předmět sloužící k zavěšování, vlečení, napínání a vypínání. [{{ wp:rope.jpg?250|Lano [[wm>Rope.JPG|Rope]]}}] **Lano** je silný, pevný a dlouhý svazek vytvořený stočením (spletením) konopn
statické_lano   13 - počet výskytů
====== Statické lano ====== [{{ wp:staticke_lano_konstrukce.jpg?250|Statické lano [[wm>Statické_lano-konstrukce.jpg|Statické lano]]}}] **Statické lano** je nesprávné označení pro nízko
blokant   7 - počet výskytů
prostředek sloužící zejména k výstupu po fixním [[lano|laně]] v [[horolezectví]] a [[Speleologie|speleol... y bez palce využívající zoubků a klínovitého oka. Lano je díky tvaru oka svíráno mezi tělo karabiny a st... dojde jen tehdy, je-li palec blokantu tisknut na lano pružinou vloženou mezi tělo a palec blokantu. Je ... onstruovány tak, že přitisknutí palce blokantu na lano nějakým způsobem aktivuje až tíha lezce při odsed
zajištěná_cesta   7 - počet výskytů
kém terénu, která je vybavená jisticími fixními [[Lano|lany]], železnými stupačkami, případně dalšími um... orolezeckých částí díky fixnímu jištění. Jisticí lano, v pravidelných intervalech spolehlivě ukotvené k... y ze soupravy pro samojištění. Průběžné jisticí [[lano]] bývá u cest nejnižších obtížností používáno jak... kalní terén. Umělé zajištění v podobě ocelových [[Lano|lan]], [[Kramle|kramlí]], kolíků a [[Žebřík|žebří
poloviční_lodní_smyčka   5 - počet výskytů
spouštění lezce nebo při slaňování výrazně kroutí lano, což komplikuje jeho pohodlné používání. ===== P... smyčkou lze jistit jak při použití [[Horolezecké lano|jednoduchého lana]], [[Horolezecké lano|dvojitých lan]], tak i [[Horolezecké lano|polovičních lan]]. U posledně jmenovaných je nicméně vhodné p
horolezectví   5 - počet výskytů
le]] * [[bouldering]], lezení bez [[horolezecké lano|lana]] obvykle nízko nad zemí * [[sportovní lez... horolezecké techniky jsou například [[horolezecké lano|lano]], [[karabina|karabiny]], [[cepín]] a expresky bez kterých by se nedalo lézt. Obecně se horolezec... az|Hrudní úvaz]], též //prsák// * [[Horolezecké lano]] * [[Lanová brzda]] nebo [[slaňovací osma]] –
stupnice_obtížnosti_horolezectví   4 - počet výskytů
řekonávat úseky tohoto stupně ještě bez použití [[lano|lana]]. * **IV** – //Těžké// – Na tomto stupni ... stupy, lávky). Umělé jištění v podobě ocelových [[lano|lan]], [[řetěz]]ů nebo zábradlí slouží převážně j... ní je realizováno většinou jen pomocí ocelových [[lano|lan]] a příležitostně umělými stupy ([[kramle]], ... tění je realizováno většinou jen pomocí [[ocelové lano|ocelových lan]] a jen velmi málo umělými stupy (k
grigri   4 - počet výskytů
se při rychlém zatížení lana pootočí a tím sevře lano a dojde k brzdění. Lano je pak automaticky sevřeno a drženo dokud zatížení trvá. Používání Grigri je tř... žití může být nebezpečné. Zejména je třeba vložit lano správným směrem a vačka se musí volně pohybovat. ... í i v případě, kdy je jistící horolezec neschopen lano držet. K uvolnění zablokovaného lana v Grigri slo
speleoalpinismus   3 - počet výskytů
ckému horolezectví, kdy lezec vystupuje terénem a lano mu slouží jako jistící prvek, se při speleoalpinismu užívá lano jako výstupový, sestupový i jistící prvek, protož... je v charakteristice užívaných lan. [[Horolezecké lano]] musí být pevné, ale i dostatečně pružné, aby be
playground:playground   3 - počet výskytů
[[wpcs>horolezecka cesta]] * [[wpcs>horolezecke lano]] * [[wpcs>horolezectvi]] * [[wpcs>horsky vud... * [[wpcs>kladivo]] * [[wpcs>kruh]] * [[wpcs>lano]] * [[wpcs>ledovcovy sroub]] * [[wpcs>lehka e... pinismus]] * [[wpcs>start]] * [[wpcs>staticke lano]] * [[wpcs>stupnice obtiznosti horolezectvi]]
slaňovací_brzda   3 - počet výskytů
ením v tepelnou energii, kterou částečně pohlcuje lano a zbytek tepla prostřednictvím slaňovací brzdy je... ctví]] * [[Speleoalpinismus]] * [[Horolezecké lano]] * [[Statické lano]] ==== Wikipedie ==== * [[wpcs>Slaňovací brzda]] {{tag>"Horolezecké vybavení
slaňovací_osma   3 - počet výskytů
nguje na podobném principu jako [[pásová brzda]]. Lano je vedeno přes osmu tak, aby relativně malou silo... vá – třením lana se vytváří teplo. Slaňovací osma lano nemůže přetavit - nemá k tomu dostatečnou tepelno... přímo dolů, proto je třeba aby ze stanoviště šlo lano k prvolezci alespoň přes jedno postupové jištění,
pádový_faktor   3 - počet výskytů
ad hodnotu f = 1 je nezbytné užívat [[horolezecké lano]] (dynamické). Níže je uvedeno grafické vyjádře... [Slaňovací osma]] * [[Karabina]] * [[Statické lano]] * [[Horolezecké lano]] ===== Externí odkazy ===== * [[http://www.horoklub.cz/metodika-klubu/tec
slaňování   3 - počet výskytů
osmičkový_uzel   2 - počet výskytů
sedací_úvaz   2 - počet výskytů
volné_lezení   1 - počet výskytů
bouldering   1 - počet výskytů
umělá_stěna   1 - počet výskytů
prusíkův_uzel   1 - počet výskytů
prsní_úvaz   1 - počet výskytů
sólolezení   1 - počet výskytů
karabina   1 - počet výskytů
petzl   1 - počet výskytů
expreska   1 - počet výskytů
kruh_pískovcový   1 - počet výskytů
žďárského_vak   1 - počet výskytů
lodní_smyčka   1 - počet výskytů
dračí_smyčka   1 - počet výskytů
  • lano.txt
  • Poslední úprava: 07. 02. 2018 - 04:56
  • (upraveno mimo DokuWiki)