Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

sedací_úvaz   4 - počet výskytů
stavba těla) a děti (dětské celotělové). Těžiště lezce by mělo vždy spočívat pod centrálním okem. Zvlášt... se používají k zajištění polohy nohavic na nohách lezce. Volně visící nohavice by totiž omezovaly pohyb lezce. **Nohavice** mohou mít vpředu na stehnech přezky... ním tíhových sil a zajišťuje přetočení padajícího lezce do bezpečnější polohy hlavou vzhůru. Vzájemné pou
pískovcové_lezení   3 - počet výskytů
se zaklíní v zužujícím se místě tak, aby při pádu lezce rázová síla působila ve směru zúžení a uzel tak n... prostředky náročnou činností, je v zájmu každého lezce zachovávat preventivní opatření, která sníží opot... jako regulační mechanismus, odrazující nezkušené lezce od nejistých pokusů, které zbytečně ničí skálu a
český_horolezecký_svaz   2 - počet výskytů
tion)// je spolek sdružující horolezce, sportovní lezce, bouldristy, závodní lezce a skialpinisty, tedy všechny jejichž sportem je zdolávání výšek. Většina člen
závody_ve_sportovním_lezení   2 - počet výskytů
mládeže]] (obtížnost a rychlost), pro začínající lezce pak pohár U14 (obtížnost), v dřívějších letech na... , autor dvou dílů publikace //Trénink sportovního lezce//, nebo [[Jan Kareš]], několikanásobný světový re
bouldering   2 - počet výskytů
e přímo pouze svýma rukama. Cílem je usměrnit pád lezce tak, aby nedopadl v nebezpečné poloze těla, např.... iplíny vyhlašovat zvlášť, případně navíc hodnotit lezce i v kombinaci jako u [[Světový pohár ve sportovní
blokant   2 - počet výskytů
í na pravé a levé, určené pro pravou a levou ruku lezce. Blokanty typu "gibbs" lze zatížit jen jediným fu... lokantu na lano nějakým způsobem aktivuje až tíha lezce při odsednutí. Mechanismus všech nových blokantů
stupnice_obtížnosti_horolezectví   2 - počet výskytů
ůcka za druhou. Mnoho bodů, které unesou jen váhu lezce za sebou. Složité a časově náročné. Možnost pádu ... amená velmi pravděpodobně vážné zranění nebo smrt lezce. Příklad nejznámějších runoutových cest jsou v [
prsní_úvaz   2 - počet výskytů
u]]. Prsní úvaz v této kombinaci posunuje těžiště lezce do oblasti hrudníku, čímž zabraňuje při pádu pohmoždění páteře nebo přetočení lezce hlavou dolů. ==== Wikipedie ==== * [[wpcs>Prs
poloviční_lodní_smyčka   1 - počet výskytů
pouze třením brzdí posouvání lana. Při spouštění lezce nebo při slaňování výrazně kroutí lano, což kompl
pádový_faktor   1 - počet výskytů
čina]] udávající poměr mezi [[délka|délkou]] pádu lezce //H// a činnou délkou lana – délkou lana, které a
horolezecké_lano   1 - počet výskytů
it rázové síly, které vznikají při zachycení pádu lezce. Tzv. dynamická lana jsou konstruována jako plete
grigri   1 - počet výskytů
í plastová páčka, například ke spouštění visícího lezce. Dalším vývojem je geometricky poněkud upravené G
speleoalpinismus   1 - počet výskytů
le i dostatečně pružné, aby bezpečně utlumilo pád lezce. Lana pro speleoalpinismus musí být nejen pevná,
karabina   1 - počet výskytů
í, jiné pak speciální – např. typ HMS pro jištění lezce. Nejčastěji se s karabinou setkáme v [[horolezec
sólolezení   1 - počet výskytů
borhák   1 - počet výskytů
umělá_stěna   1 - počet výskytů
volné_lezení   1 - počet výskytů
kruh_pískovcový   1 - počet výskytů