Poloviční lodní smyčka

Poloviční lodní smyčka v karabině HMS Poloviční lodní smyčka

Poloviční lodní smyčka, zkráceně „půlloďák“ nebo HMS (z německého Halbmastwurf), je uzel používaný především v horolezectví.

Používá se pro jištění prvolezce i druholezce (doporučená jistící metoda UIAA), v nouzi i na slaňování, má velmi dobré vlastnosti při zachycování pádu. Smyčka sama o sobě nedrží, pouze třením brzdí posouvání lana. Při spouštění lezce nebo při slaňování výrazně kroutí lano, což komplikuje jeho pohodlné používání.

 • poloviční lodní smyčkou lze jistit jak při použití jednoduchého lana, dvojitých lan, tak i polovičních lan. U posledně jmenovaných je nicméně vhodné použít dvě samostatné karabiny, protože při střídavém zakládání postupového jištění dochází k vzájemnému posunu pramenů lan. Jistit lze jak prvolezce jištěním zdola, tak i dobírat druholezce jištěním shora.
 • přidáním jednoho oka ve vhodném směru dostaneme lodní uzel a naopak
 • propíchnutím oka smyce volným koncem lana ve směru druhého konce lana dostaneme liščí smyčku
 • Při střídaní prvolezců na štandu není nutné měnit jištění (smyčka je symetrická).
 • Nehrozí ztráta tření v případě pádu prvolezce „do štandu“.
 • Nešikovná manipulace při střídavém jištění polovičními lany.
 • Nevhodné ke slaňování, kroutí lano.
 • Při jištění polovičním lodním uzlem je vždy třeba dbát na to, aby volný konec lana (ten, na němž není uvázán lezec) nešel přes zámek karabiny. Mohlo by dojít k jejímu samovolnému odemčení!
 • poloviční_lodní_smyčka.txt
 • Poslední úprava: 07. 02. 2018 - 04:56
 • (upraveno mimo DokuWiki)