Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

pískovcové_lezení   4 - počet výskytů
bovávat fixní jištění, přidávat fixní jištění lze pouze po dohodě s Oblastní vrcholovou komisí (OVK) * ... le * **Prvovýstupy** – prvovýstupy lze provádět pouze po dohodě s OVK a v souladu s pravidly pískovcové... as ochrany přírody. Výše uvedená „pravidla“ jsou pouze výňatkem a interpretací dokumentu **„Pravidla lez... /a//, //b// a //c//. Původně obsahovala stupnice pouze sedm stupňů, kdy poslední stupeň (VII) označoval
bouldering   3 - počet výskytů
. století]]. Původně byl však bouldering používán pouze jako složka tréninkového plánu horolezců, přičemž... y jako v horolezectví, ale jisticí zasahuje přímo pouze svýma rukama. Cílem je usměrnit pád lezce tak, ab... 2020|2020 v Tokiu]] v se bude medailemi hodnotit pouze kombinace všech tří disciplín pro univerzálnost.
wiki:formátování_textu   2 - počet výskytů
je rozpoznáván. Uvědomte si, že to je smysluplné pouze v homogenním prostředí, jako je [[wp>Intranet|int... dílenými složkami funguje z bezpečnostních důvodů pouze ve výchozím nastavení Microsoft Internet Explorer
stupnice_obtížnosti_horolezectví   2 - počet výskytů
ickou náročnost přelezu, kde umělé pomůcky slouží pouze k zachycení případného pádu. * **I** – //Lehké... a je nutné je s jistotou překonat. Lze doporučit pouze dostatečně zkušeným vysokohorským turistům a [[ho
karabina   2 - počet výskytů
Podle evropských norem přísluší označení karabina pouze výrobku certifikovanému dle EN 12275 (Horolezecká... Spojky, na rozdíl od karabin, mohou být otevřeny pouze s použitím minimálně dvou záměrných pohybů. Prakt
kruh_pískovcový   2 - počet výskytů
ce volného lezení). Tato [[technologie]] vyhovuje pouze kruhům z rezavějící [[ocel]]i a je nepoužitelná p... =313&title=osazovani-piskovcovych-kruhu-do-betonu-pouze-pro-prvovystupy]] * ČHS: Zkoušky kruhů a borhák
jumarování   2 - počet výskytů
ckých pomůcek (svírek), které se posunují po laně pouze jedním směrem (tedy vzhůru) a lezec mezi nimi stř... ale potřeba zmínit, že tito závodníci se zaměřují pouze na jednorázový rychlostní výstup, nikoliv na komp
závody_ve_sportovním_lezení   2 - počet výskytů
rtovním lezení|ME juniorů]]. Děti a mládež závodí pouze na obtížnost a rychlost s ohledem na dospívání a ... ech]] (CZE); //49 mužů a 45 žen// * 2011–2012 //pouze MS (příprava na Olympiádu)// * 2010, Imst/Innsb
horolezecké_lano   2 - počet výskytů
nitřní zranění, poškození páteře při uvázání lana pouze na sedací úvazek nebo selhání některých částí jis... covským uzlem]].// * //Uvedené průměry lan jsou pouze orientační. Vzhledem k rychlému vývoji materiálu
žďárského_vak   1 - počet výskytů
dobře bivakovat]])) ve Žďárského vaku předpokládá pouze oblečení a obuv, kterou má bivakující osoba s seb
alpský_styl   1 - počet výskytů
lezectví|horolezeckého]] výstupu. Označuje se tak pouze výstup, při kterém lezecké družstvo s maximálně 6
horolezectví   1 - počet výskytů
ávají cesty nad hlubokou vodou. Lezec zde riskuje pouze pád do vody. ===== Odkazy ===== ==== Souvisejíc
blokant   1 - počet výskytů
na laně|šplh]] je aktivita, kdy lezec leze vzhůru pouze pomocí vlastních sil a drží se rukama. Označení š
borhák   1 - počet výskytů
ch stěnách]]. Borhák je slangové slovo používané pouze mezi horolezci. Jde o zkomoleninu výrazů bohren a
zajištěná_cesta   1 - počet výskytů
speleoalpinismus   1 - počet výskytů
jistící_bod   1 - počet výskytů
expreska   1 - počet výskytů
horolezecká_cesta   1 - počet výskytů
lehká_expedice   1 - počet výskytů
lezecké_boty   1 - počet výskytů
poloviční_lodní_smyčka   1 - počet výskytů
prsní_úvaz   1 - počet výskytů
sportovní_lezení   1 - počet výskytů
stavěč_cest   1 - počet výskytů
volné_lezení   1 - počet výskytů
vrcholová_kniha   1 - počet výskytů
výškové_horolezectví   1 - počet výskytů
dračí_smyčka   1 - počet výskytů