Skála

Tento článek pojednává o pojmu z geologie.

Skála nebo skalisko je označení pro větší souvislý výchoz skalních hornin na zemský povrch, který může být lehce zvětralý. Skály mohou mít charakter terénních stupňů, osamělých skal či skalisek. Vznikají zvětráváním, erozí a denudací hornin, které mají obvykle selektivní ráz.

Falkenstein v Saském Švýcarsku Falkenstein

Podle své geneze, pozice a polohy mohou mít skály specifická jména:

Rozsáhlejší území se skalami jsou nazývány skalními městy

Skály jsou obývány rostlinnými společenstvy skalních štěrbin. Skály jsou extrémními stanovišti, jejich extrémní charakter je odvislý nejen od horninového substrátu a jeho vlastností, ale také od vnějšího tvaru, orientace a expozice skalních stěn. Rostliny obývající skály se nazývají petrofilní (petrofyty).

Skály nejsou obývány jen rostlinami, jsou také vyhledávanými hnízdišti ptáků. Na skály jsou však vázány i různé druhy savců, plazůbezobratlých živočichů.

Skály se svislými stěnami se staly svou nedostupností a neschůdností předmětem zájmu lidí, kteří se snaží zdolat přírodou vytvořené převýšení. Při jejich překonávání si každý lezec volí styl, jakým skálu zdolává (volné lezení a technické lezení).

  • Slovníkové heslo skála ve Wikislovníku
  • skála.txt
  • Poslední úprava: 07. 02. 2018 - 04:56
  • (upraveno mimo DokuWiki)