Slaňovací brzda

Slaňovací brzda je technický prostředek pro řízený sestup osob po textilním laně (případně pro jejich spouštění z výšky). Slaňovací brzdy jsou různé konstrukce (viz níže) a u všech se přeměna polohové energie sestupujícího mění třením v tepelnou energii, kterou částečně pohlcuje lano a zbytek tepla prostřednictvím slaňovací brzdy je odváděn do okolního prostředí (ve většině případů do okolního vzduchu).

Brzdy jednoduché

V případě uvolnění tzv. volného konce lana za slaňovací brzdou rukou obsluhující osoby, dochází k neřízenému sestupu, který se blíží volnému pádu. Obsluha brzdy proto vyžaduje soustředění a znalost její obsluhy.

Mezi tyto brzdy patří hlavně slaňovací osma, slaňovací kladky - „Bobbiny“, válečkové brzdy - „Rappel Racky“, hřebenové brzdy „Gold Taily“, případně další.

Brzdy se samoblokujícím efektem

Odstraňují hlavní riziko jednoduchých slaňovacích brzd. Pokud obsluha uvolní ovládací prvek (rukojeť brzdy), dojde k zastavení sestupu - sestupující se nezřítí. Je zde však riziko tzv. opičího reflexu, kdy v panice sestupující sevře rukojeť brzdy, čímž svůj sestup přestane řídit.

Mezi tyto brzdy patří STOP Petzl, SPELEO Kong, AUTOBLOKANT Stibrányi a další.

Brzdy bezpečnostní

Patří k nejbezpečnějším prostředkům pro sestup na textilním laně. Odstraňují rizika jednoduchých slaňovacích brzd, ale i riziko „opičího reflexu“ - dojde-li při sestupu k uvolnění ovládací rukojeti - brzda se zastaví. Zpanikaří-li sestupující osoba a zmáčkne ovládací páku naplno, brzda opět sestup zastaví.

Do této skupiny slaňovacích brzd patří D1B SRTE, I´D Petzl, INDY Kong, DOUBLE STOP Anthron a další.

Evakuační slaňovací přístroje

Slouží k evakuaci osob, kdy brzda je ovládána obsluhou.

Do této skupiny patří např. přístroj Rollgliss R300 nebo ORTIS Kong.

Wikipedie

  • slaňovací_brzda.txt
  • Poslední úprava: 07. 02. 2018 - 04:56
  • (upraveno mimo DokuWiki)