Speleoalpinismus

Speleoalpinismus vůbec není podzemní horolezectví, jak se horolezecká veřejnost mylně domnívá. Je to samostatná lezecká disciplína. Oproti klasickému horolezectví, kdy lezec vystupuje terénem a lano mu slouží jako jistící prvek, se při speleoalpinismu užívá lano jako výstupový, sestupový i jistící prvek, protože podzemní terén neumožňuje bezpečný výstup (sestup) klasickou horolezeckou technikou.

Druhým základním rozdílem mezi horolezectvím a speleoalpinismem je v charakteristice užívaných lan. Horolezecké lano musí být pevné, ale i dostatečně pružné, aby bezpečně utlumilo pád lezce. Lana pro speleoalpinismus musí být nejen pevná, ale hlavně však musí mít minimální průtažnost.

Rozhodující ale je rozdíl v pojetí celého počínání. Zatímco pro horolezce je lezení smyslem celé jeho aktivity, tedy cílem, pro speleologa je speleoalpinismus mnohdy jediným prostředkem ke zmáhání vertikálních úseků, aby mohl bádat dále v jeskyni.

V počátcích zkoumání přírodních podzemních prostor byly používány pevné nebo lanové žebříky, zahájením průmyslové výroby spolehlivých lan z chemických vláken (polyamid, polyester) zhruba v 60. letech 20. století umožnilo vznik nových speleoalpinistických lanových technik.

Speleoalpinismus bývá rovněž označován jako speleologická technika (takto byl definován v dnes již neplatné vyhlášce č. 324/1990 Sb.) nebo jednolanovou technikou (z anglického single rope technique).

Tuto osobní výstroj musí bezpodmínečně mít každý speleoalpinista tak, aby dokázal samostatně fungovat v rámci skupiny. Nestačí však výstroj pouze vlastnit, musí ji dokonale ovládat.

 • dva na sobě nezávislé zdroje světla
 • přilba s podbradním páskem a trojbodovým upínáním
 • bederní úvaz se sníženým těžištěm a centrální maticovou karabinou
 • hrudní úvaz s trojúhelníkovou maticovou karabinou nebo tzv. „kšandy“ (ypsilonka) pro držení hrudního blokantu
 • dvě odsedací smyčky (jedna kratší a jedna delší)
 • jedna odsedací smyčka propojující hrudní blokant s postrojem
 • ruční blokant s malou maticovou karabinkou a stoupací smyčkou
 • hrudní blokant
 • slaňovací brzda (buď samosvorná, nebo tzv. bugatka. Nikdy ne slaňovací osma!!!)
 • malá osobní kladka
 • pět karabin s pojistkou zámku, nejlépe oválného tvaru (1 - ruční blokant, 2,3 - odsedací smyčky, 4 - slaňovací brzda, 5 -osobní kladka)
 • nůž (v pevném pouzdře nebo otevíratelný jednou rukou)
 • vak na vybavení

Externí odkazy

Wikipedie

 • speleoalpinismus.txt
 • Poslední úprava: 07. 02. 2018 - 04:56
 • (upraveno mimo DokuWiki)